Kurdish

Sub Category

KED Û JIYAN - 6 - 8 - 2022
38:24
ronahi
2 Views · 9 days ago

⁣KED Û JIYAN - 6 - 8 - 2022

KED Û JIYAN - 9 - 7 - 2022
30:41
ronahi
1 Views · 1 month ago

⁣KED Û JIYAN - 9 - 7 - 2022

KED Û JIYAN - 25 - 6 - 2022
32:26
ronahi
0 Views · 2 months ago

⁣KED Û JIYAN - 25 - 6 - 2022

KED Û JIYAN - 11 - 6 - 2022
35:16
ronahi
1 Views · 2 months ago

⁣KED Û JIYAN - 11 - 6 - 2022

KED Û JIYAN - 28 - 5 - 2022
36:33
ronahi
1 Views · 3 months ago

⁣KED Û JIYAN - 28 - 5 - 2022

KED Û JIYAN - 14 - 5 - 2022
32:39
ronahi
12 Views · 3 months ago

⁣KED Û JIYAN - 14 - 5 - 2022

KED Û JIYAN - 30 - 4 - 2022
25:18
ronahi
12 Views · 4 months ago

⁣KED Û JIYAN - 30 - 4 - 2022

KED Û JIYAN Kargeha dirûnê - 2 - 4 - 2022
31:07
ronahi
1 Views · 4 months ago

⁣KED Û JIYAN Kargeha dirûnê

KED Û JIYAN - 5 - 3 - 2022
22:29
ronahi
1 Views · 5 months ago

⁣KED Û JIYAN

KED Û JIYAN-AŞÊ BIRINCÊ-SILÊMANIYÊ - 19 - 2 - 2022
30:47
ronahi
18 Views · 6 months ago

⁣KED Û JIYAN-AŞÊ BIRINCÊ-SILÊMANIYÊ - 19 - 2 - 2022

KED Û JIYAN - Silêmaniyê - 5 - 2 - 2022
36:00
ronahi
53 Views · 6 months ago

⁣KED Û JIYAN - Silêmaniyê

KED Û JIYAN - Xeleka başûr - 22 - 1 - 2022
30:53
ronahi
4 Views · 7 months ago

⁣KED Û JIYAN

KED Û JIYAN - avdana genim - 25 - 12 - 2021
21:50
ronahi
60 Views · 8 months ago

⁣KED Û JIYAN
Avdana genim

KED Û JIYAN - 11 - 12 -2021
23:36
ronahi
2 Views · 8 months ago

⁣KED Û JIYAN
Çêkirina dînemo

KED Û JIYAN - 27 - 11 - 2021
27:16
ronahi
93 Views · 9 months ago

⁣KED Û JIYAN
⁣Çêkirina Şêraniyê

KED Û JIYAN - 13 - 11 - 2021
22:19
ronahi
30 Views · 9 months ago

⁣KED Û JIYAN - 13 - 11 - 2021

KED  Û JIYAN - 30 - 10 - 2021
20:04
ronahi
17 Views · 10 months ago

⁣KED Û JIYAN - 30 - 10 - 2021

KED Û JIYAN - Qîrkirina riyan - 16 - 10 - 2021
22:27
ronahi
49 Views · 10 months ago

⁣KED Û JIYAN
⁣Qîrkirina riyan

⁣KED Û JIYAN- Kisxên pîvaza  - 2 - 10 - 2021
25:28
ronahi
13 Views · 11 months ago

⁣KED Û JIYAN
⁣Kisxên pîvaza

KED Û JIYAN - 25 - 9 - 2021
26:28
ronahi
30 Views · 11 months ago

⁣KED Û JIYAN